Home Новини Образование Читалището в Мездра се готви за събрание

Читалището в Мездра се готви за събрание

2904

Народно читалище “Просвета -1925” в Мездра започна подготовка за отчетно-изборно събрание.

Настоятелството на културното средище реши на заседание събранието да се проведе на 21 март 2018 година от 17:30 часа. Дневният ред включва 5 точки- отчет за дейността за мандат 2015 – 2017 година, отчет на Проверителната комисия, приемане на Бюджета за 2018 година, насоките за работа до 2021 година и избор на Настоятелство и Проверителна комисия.

Определени бяха и членовете на 4 комисии, които ще подпомагат работата на събранието. На заседанието беше утвърдено и щатното разписание, което включва 13 щатни бройки и една по програма. Настоятелите взеха и решение да бъде отбелязан празнично 1 март – Ден на самодееца.