Home Читалище

Читалище

НЧ „Просвета – 1925“

Начало на читалищен живот в Мездра се поставя на 11 октомври 1925 г. Първият написан протокол е много кратък: „Днес, 11 октомври 1925 г. гражданите от село Мездра, Врачанска околия, на брой 34, събрани в прогимназията, под председателството на най-стария Ст. Ив. Чорбанов и при секретар Петър Горанов, след разменените мисли решиха да образуват в Мездра ученолюбиво дружество и читалище „Просвета“. В настоятелството влизат: Ст. Ив. Чорбанов, Петър Горанов, Иван Кръстев, Пейо Митев, Андрей Филипов, Иван Тошев и Йордан Георгиев. В контролната комисия фигурират имената на: Георги Динков, Алекси Каменов, Никола Алипиев, Никола Николов и Никола Додов. В увеселителната комисия са избрани: Велчо Николов, Христо Георгиев и Н. Ил. Леонкиев.“

По-нататък през годините принос в развитието на читалището имат председателите: Йордан Кръстев, Пейо Митов, Дано Христов, Петко Начев, Никола Алипиев, Никола Джолов, Петър Младенов, Иван Братинов, Киро Киров, Цеца Павлова и сегашният председател Валентин Вълчев.

Огромна и всеотдайна е работата на дългогодишните секретари на читалището Радка Генчева, Цветан Марковски и Елза Митова.

В развитието на музикалната и певческа самодейност голям дял има диригентът Стефан Костов. Под негово ръководство са минали много хористки, в които той е изградил усет към певческото изкуство, дисциплина и всеотдайност.

На 17 юли 1947 г. към читалището се учредява танцов състав. В него влизат работници от фабрика „Бахава“, които в танцовата самодейност намират изява на своите творчески възможности. През годините до днес в тази дейност диря оставят: Иван Джунов, Петър Даков, Никола Мончовски, Георги Йолов и много други самоотвержени самодейци, които не жалят сили, преодоляват много трудности, за да доставят чрез танца си истинско удоволствие и наслада за публиката.

За повишаване изпълнителското майсторство на самодейците от танцовите състави дълги години работи Панталей Томов – с огромно творческо горене и с постигнати прекрасни резултати. След него щафетата поема Мирослав Аспарухов, а с малките мездренски танцьори работи Йоанна Аспарухова.

Трайна черта в музикалната дейност оставя дългогодишният преподавател в Детска музикална школа – клас акордеон – Владимир Спасов; клас китара – Васко Ганев и дългогодишният музикант Антония Ганева.

Свое място в читалището намират местните литературни творци, обединени в ЛК „Хр. Ботев“, с председател Светла Дамяновска, а също така и историците, организирани в Краеведческо дружество под ръководството на Мирослав Гетов.

Непрекъснато обогатявайки и обновявайки своята дейност, без да губи самородния си характер, читалище „Просвета – 1925“ съумява да обхване талантливите творци и да насочи техните усилия в създаване на културни ценности. Тук се формира и намира своята реализация интелигенцията от общината.

 

Адрес:

Валентина Цекова
секретар

НЧ Просвета – 1925
ул. ”Просвета” 2
Мездра 3100

тел.:    +359-910-9-30-17
тел.:    +359-910-5-77-89
моб.:   +359-885-983-286
факс.: +359-910-9-30-17

email: prosveta_1925@mail.bg
URL: тук