Home Работа Предлага Търси да назначи оверложка

Търси да назначи оверложка

3351

“Лунгова – Г” ЕООД Севлиево търси да назначи оверложка.

Изисквания:

  • минимум една година стаж по тази специалност.

Ние предлагаме:

  • постоянна работа;
  • пълно работно време;
  • заплата 500 – 800 BGN (бруто).

Документите, които кандидатите трябва да представят са:

  • автобиография;
  • актуална снимка;
  • копие на диплома за най-висока степен на зашършено образование.

Предоставените от вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

За да кандидатствате, моля изпратете документите си на: lungova_g@abv.bg с „Оверложка“ в темата на съобщението или на:

Адрес:

Лунгова – Г“ ЕООД
ул. „Андрей Станков“ №7
Севлиево 5400

GSM: +359-87-906-8181
GSM: +359-87-776-4676

Emaillungova_g@abv.bg