Home Новини Образование Преизбраха председателя на читалището в Мездра за нов мандат

Преизбраха председателя на читалището в Мездра за нов мандат

3064

Народно читалище “Просвета – 1925 Мездра” проведе своето отчетно-изборно събрание, на което присъстваха неговите членове и гостите – Генади Събков – кмет на община Мездра и Яна Нинова – председател на Общинския съвет. В своя доклад председателят на културното средище Валентин Вълчев отчете свършената дейност от Настоятелството за отчетния 3-годишен период.

В края на събранието се проведе избор на ново Настоятелство и Проверителна комисия. С мнозинство Валентин Вълчев беше преизбран за председател на читалището, а членовете на двата ръководни органа останаха също непроменени.

Като най-съществени събития през последните 3 години председателят на културното средище посочи отбелязването на 90-годишнината на читалището и 70-годишнината на Танцовия ансамбъл. През новия мандат предстои ремонт, съобщи още Валентин Вълчев.