Home Новини Образование Панорама на образованието ще се проведе в Мездра

Панорама на образованието ще се проведе в Мездра

3006

Първата Панорама на образованието за 2018 г. в област Враца ще стартира от Мездра. Тя се организира от Община Мездра и Регионално управление на образованието. Представянето на учебните заведения, броя паралелки и профилите, в които ще имат възможност да се обучават деца и младежи от Общината през учебна 2018/2019 г. ще се проведе на 22.03 от 10:00 ч. пред сградата на Общинска администрация.

В „Панорама на образованието – Мездра 2018“ ще се включат: ОУ “Христо Ботев“, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий, СУ “Иван Вазов“, Професионална гимназия по механизация на селското стопанство, Професионална гимназия „Алеко Константинов“, ОУ „Васил Кънчов“ – с. Моравица и СУ “Св. Климент Охридски“ – с. Зверино.

Съгласно Държавния план-прием през новата учебна година в професионалните училища в Община Мездра след VII клас ще бъдат разкрити 7 паралелки. В СУ “Св. Климент Охридски“ – с. Зверино ще се сформира една паралелка, профил „Предприемачески“. Две паралелки ще бъдат разкрити в СУ “Ив. Вазов“. В едната младежите ще се обучават в профилите „Организатор на интернет приложения“ и „Електронна търговия“, а в другата ще обогатяват познанията си по чуждите езици. В ПГ „Ал. Константинов“ ще бъдат разкрити две професионални паралелки. В една младежите ще се обучават в професиите „Ресторантьор“ и „Кетъринг“. Втората професионална паралелка в учебното заведение ще бъде разделена на две. 13 от учениците ще получават знания по професиите „Готвач“ и „Производство на кулинарни изделия и напитки“, а останалите 13 – по професиите „Сервитьор-барман“ и „Обслужване на заведения в общественото хранене“.

2 професионални паралелки ще бъдат сформирани в ПГ по МСС. В едната ще се осъществява обучение по професиите „Техник по транспортна техника“ и „Автотранспортна техника“. Втората паралелка в учебното заведение ще бъде дуална и ще е разделена на две – 13 от учениците ще добиват знания за професиите „Електротехник“ със специалност „Електрообзавеждане на железопътна техника“, а останалите 13 – по професия „Техник  по железопътна техника“ и специалност „Локомотиви и вагони“.

Официални гости на тазгодишната Панорама на образованието в Мездра ще бъдат областният управител Малина Николова, кметът на Мездра Генади Събков, началникът на РУО Галина Евденова, както и представители на учебните заведения, бизнеса и работодатели в Общината.

В 18:00 ч. в Дом на железничаря в гр. Мездра ще се проведе и обща родителска среща, на  която в детайли ще бъдат представени иновациите в сферата на обучението през новата учебна година и възможностите за професионална реализация.