Home Новини Инфраструктура Община Мездра ще кандидатства за извършване ремонт на районната поликлиника

Община Мездра ще кандидатства за извършване ремонт на районната поликлиника

3208

Община Мездра ще кандидатства за извършване ремонт на местната поликлиника. Внесеното от кмета предложение бе прието с пълно мнозинство на извънредно заседание на Общинския съвет.

Инж. Генади Събков представи мотивите за внасяне на докладната записка. Той обобщи, че сградата на поликлиниката се посещава от над 90,000 души годишно, а в нея работят 57 лица. Към момента сградата на „Районна поликлиника“ гр. Мездра е в лошо техническо състояние. То оказва негативно влияние върху ежедневната дейност на работещите и ползващите помещения.

По част от фасадите на сградата липсват изолационни материали. Мазилките, шпакловките и дограмите са компрометирани и се налага подмяната им. Необходимите строително-монтажни и ремонтни дейности могат да бъдат извършени съгласно определението за „текущ ремонт“ в Закона за устройство на територията без да се изисква одобрен инвестиционен проект с разрешение за строеж.

В случаите на „Текущ ремонт“ се изискват: проект- заснемане на обекта с размери и описания, доказващ предвидените СМР; становище от инженер- конструктор и доклад за енергийна ефективност. Предвидените СМР и ремонтни работи са: частична подмяна на дограма, частично полагане на топлоизолация по външни стени, частично изпълнение и ремонт на външна мазилка, боядисване на фасади и частична подмяна на обшивка по бордове на покрив.

Общата стойност на бюджета на проекта за ремонт на поликлиниката е 131,326 лв. Общинският съвет даде съгласие Община Мездра да осигури 55 % от необходимото съфинансиране в размер на 72,230 лв.

След изпълнение на планираните строително – ремонтни дейности, предназначението на обекта няма да се променя за срок от минимум 5 години.