Home Новини Здраве Новият управител на МБАЛ – Мездра д-р Соня Съботинова встъпи официално в...

Новият управител на МБАЛ – Мездра д-р Соня Съботинова встъпи официално в длъжност

2554

В изпълнение на Решение № 62/09.04.2020 г. на Общинския съвет, кметът на община Мездра Иван Аспарухов, в качеството му на упълномощен представител на едноличния собственик на капитала на „МБАЛ – Мездра“ ЕООД, и д-р Соня Съботинова, в качеството ѝ на управител на лечебното заведение, сключиха договор за възлагане управлението на дружеството за срок от 3 години.

Веднага след подписването на договора д-р Съботинова беше представена официално като управител на МБАЛ – Мездра пред Медицинския съвет на лечебното заведение.

Досегашният вр. и. д. управител на дружеството д-р Петьо Вълчев заяви, че според него изборът на д-р Съботинова за управител ще има благоприятен ефект, в близко и по-далечно бъдеще, върху състоянието и дейността на мездренската болница. Той благодари на членовете на Медицинския съвет за съвместната работа през последните 5 месеца и им пожела, преди всичко, здраве, разбирателство и да работят в колективен дух.

Кметът Иван Аспарухов благодари на д-р Вълчев за това, че в такъв труден момент се е съгласил да поеме управлението на болницата и че е изпълнил успешно двете основни задачи, които му е поставил: първо – да подобри финансовите показатели на дружеството и да спре напускането на кадри, и второ, което е още по-важно – да сключи новия рамков договор със Здравната каса.

Аспарухов пожела успех на д-р Съботинова и дълги години да влиза и излиза от болницата с високо вдигната глава, че си е свършила работата. “Уверявам ви, че в лицето на Община Мездра и на Общинския съвет ще имате едни изключително отговорни партньори. Всяко ваше конструктивно предложение ще получава съдействие от наша страна.”

Кметът помоли членовете на Медицинския съвет да работят заедно, в екип, така че лечебното заведение да бъде оздравено и да предлага качествени здравни услуги на хората от общините Мездра и Роман.

“Оттук-нататък всичко е във вашите ръце!”, каза в заключение Аспарухов.