Home Новини Бизнес Европейски ден на работодателя

Европейски ден на работодателя

3142

Агенцията по заетостта организира днес Европейски ден на работодателя. Той ще се състои за първи път и е по инициатива на мрежата на Европейските обществени служби по заетостта.

Мотото, с което българската Агенция по заетостта се включва е “Силно партньорство за успешен малък и среден бизнес!” Европейският ден на работодателя се отбелязва във всички страни от ЕС. Организира се от обществената служба по заетостта на всяка държава-членка като се акцентира върху националните приоритети в областта на заетостта и пазара на труда. Инициативата включва събития, свързани с насърчаване участието на работодателите при осигуряване на заетост и интегриране на безработните на пазара на труда.

Фокусът тази година е върху малките и средни предприятия и има за цел да насърчи сътрудничеството между работодателите и обществените служби по заетостта.