Home Новини Политика Съобщение до собствениците на домашни любимци /кучета/ в община Мездра

Съобщение до собствениците на домашни любимци /кучета/ в община Мездра

3228

Уважаеми собственици на домашни любимци, Община Мездра напомня, че крайният срок за заплащане на годишната такса е до 31 март. Таксата за притежаване на домашен любимец /куче/ е в размер на 10 лв.

След този срок ще се извършват масови проверки и при констатирани нарушения ще се налагат санкции в размер от 20 лв. до 200 лв. на основание „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра”.

Всяко новопридобито куче трябва да бъде регистрирано до три месеца в общината.

Важно е да знаете, че от такса са освободени:

  1. кучета на инвалиди –отразено в санитарния паспорт на кучето;
  2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
  3. кучета, използвани за опитни цели;
  4. кучета използвани от Българския червен кръст;
  5. кастрирани кучета – отразено в санитарния паспорт на кучето;
  6. чипирани кучета – за годината на поставяне на чипа.

Освободените от такса собственици, не са освободени от подаване на декларация за притежаване на куче.

Всеки от нас може да помогне в усилията на  Общината за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

Ще ни помогнете, ако:

  • собствениците на домашни любимци декларират своето куче в общината и заплатят съответната такса;
  • заведете своя домашен любимец, на ветеринарен преглед, за да сте сигурни за вашето здраве и това на хората и животните около вас;
  • ако няма да ползвате кучето за разплод е добре да го кастрирате, за да не допуснете нежелано потомство;
  • домоуправителите да впишат в домовите книги домашните любимци в своята етажна собственост, изисквайки регистрацията им в Общината.