Home Работа Предлага Търси да назначи счетоводител с немски език

Търси да назначи счетоводител с немски език

3268

“Хамбергер България” ЕООД – гр. Севлиево, водеща производствена немска компания, търси да назначи счетоводител с немски език.

Описание на задачите:

 • въвежда първични и вторични счетоводни документи в ERP системата на дружеството;
 • следи за спазване на оперативните и счетоводните процедури;
 • изготвя периодични отчети като ДДС декларации, Интрастат декларации, справки към НАП и НСИ;
 • участва в месечното и годишно счетоводно приключване;
 • при необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с работата.

Изисквания към кандидата:

 • висше икономическо образование;
 • добро познаване на нормативната база свързана със счетоводната дейност;
 • опит в работата с ERP системи (SAP е предимство);
 • владеене на немски език;
 • добра компютърна грамотност.

Ние предлагаме:

 • работа в динамична среда на трисменен режим;
 • дългосрочна ангажираност;
 • допълнително материално стимулиране в съответствие с показаните лични производствени резултати;
 • организиран безплатен служебен транспорт.

Документите, които кандидатите трябва да представят са:

 • молба;
 • автобиография;
 • актуална снимка.

Предоставените от вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

За да кандидатствате, моля изпратете документите си на: v.petkov@hamberger.de със “Счетоводител с немски език” в темата на съобщението или на:

Адрес:

Хамбергер България ЕООД
Отдел “Човешки ресурси”
ул. “Магистрална” №1
Севлиево 5400

Тел.: +359-67-531-010

Email: v.petkov@hamberger.de