Home Работа Предлага Търси да назначи кредитен консултант

Търси да назначи кредитен консултант

3393

”Ипокредит” ООД търси да назначи “Кредитен консултант” за офис в гр. Севлиево.
Компанията е финансова институция по смисъла на чл. 3 от Закона за кредитните институции, вписана в регистъра на Българска Народна Банка и извършваща дейност по отпускане на краткосрочни заеми-кредити.

Основни отговорности:

 •  представяне на потребителските кредитни и преговаряне с клиенти;
 • коректно попълване и окомплектоване на документите на кандидатите за кредит;
 • персонално обслужване на клиентите, в срока на договора;
 • следите за спазването на договорните отношения от страна на клиентите;
 • обработване и поддържане на база данни;
 • водене на кореспонденция с клиенти;

Изисквания:

 • умения за обслужване и привличане на клиенти;
 • отлични комуникационни и умения;
 • добра компютърна грамотност – работа с MS Office;
 • умения за ефективна работа в екип;

Ние предлагаме:

 • стартова заплата 800 лв. (нето);
 • отлична възможност за професионална реализация;
 • фирмено обучение;
 • интересна и динамична работа;
 • пълен работен ден.

Начин за кандидатстване:

Моля, кандидатствайте, като изпратите актуална автобиография и актуална снимка.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Предоставените от вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

За да кандидатствате, моля изпратете документите си на: pogorna@abv.bg с „Кредитен консултант – Севлиево“ в темата на съобщението или на:

Адрес:

Ипокредит  ООД
ул. “Стефан Пешев“ №46
Севлиево 5400

Тел.: +359-884-485-040

Emailipogorna@abv.bg
URL:     ipocredit.bg