Home Новини Политика С година се удължава срокът на три социални услуги

С година се удължава срокът на три социални услуги

2950

С една година се удължава срокът на предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ на територията на Община Мездра. Жителите на Община Мездра, на които ще бъдат предоставяни социалните услуги са 63.

В периода 01.02.2016 г. – 30.09.2017 г. услугите се предоставяха чрез проект „Независим живот в община Мездра“. Целта му бе да допринесе за подобряване качеството на живот и на последиците от социалното изключване и бедността на хора с увреждания и хора над 65 години от община Мездра чрез подобряване на достъпа до интегрирани услуги за социално включване. В периода 10.10.2017 г.-31.12.2017 г. трите социални услуги се предоставяха съгласно Постановление №137/05.07.2017 г. на Министерски съвет.

На 22.12.2017 г. кметът инж. Генади Събков подписа допълнително споразумение с Агенция за социално подпомагане за продължаване предоставянето на социалните услуги. На 05.01.2018г. кметът подписа и анекс към споразумението, съгласно който Община Мездра получава първият аванс от 18,249 лв. за предоставяне на услугите, а общата сума, която ще бъде предоставена на Община Мездра през 2018 г. е 218,988 лв.

До края на 2018 г. на територията на Община Мездра е осигурено предоставянето на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа, Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020. 14 асистенти ще полагат грижи за 14 потребители, 17 социални асистенти ще помагат на 22 потребители, а 27 домашни помощници ще обгрижват 33 потребители. Всяко от лицата е определено съгласно специална методика.