Home Новини Изкуство Стъкло от лято

Стъкло от лято

2004

ПРЕЗ СТЪКЛО ОТ ЛЯТО

На косите ми поляга като пъстра селска кърпа
радостта. А дъждовете ме обличат със вода.
И немирна струя въздух смешно дрехите ми дърпа.
Хвърля светла сянка облак като дядова брада.
И препълнена със лято, през стъкло от лято гледам,
за да видя как топи се като синя свещ нощта.
За да видя сън от лято, през стъкло от лято гледам,
за да видя невидени досега неща.

Петя Дубарова
17.08.1976 г.