Home Новини "Не бедняци сме, а прахосници на живот"

"Не бедняци сме, а прахосници на живот"

3045

Тъй е: не е кратък животът, който получаваме, ние самите го съкращаваме; не бедняци сме, а прахосници на живот. Както най-големите царски съкровища хвръкват за един миг, ако попаднат в ръцете на лош стопанин, ала дори един неголям имот под грижите на добър пазач се увеличава със самото ползване: тъй и нашият живот предлага широки възможности за всеки, който добре го разпредели.”

Луций Аней Сенека