Home Новини На 12 юни отбелязваме Световния ден срещу детския труд

На 12 юни отбелязваме Световния ден срещу детския труд

3059

Днес – 12 юни, отбелязваме Световния ден срещу детския труд. По данни на Международната организация по труда /МОТ/, повече от 168 млн. деца по света са лишени от детство и възможност за образование, защото трябва да работят, за да подпомагат семейния бюджет. През 2016 година светът отбелязва за 14-ти път Световния ден срещу детския труд.

Целта на МОТ е в този ден да се обърне специално внимание на проблемите, свързани с трудовата експлоатация на деца. На Третата международна конференция за детския труд в Бразилия през 2013 г., международната общност прие Декларация, която акцентира върху необходимостта от достойни условия на труд за възрастни, адекватни обезщетения за безработни, задължително качествено образование за всички деца и социална закрила за тях.

Осигуряването на равни възможности за децата за разкриване на техния потенциал зависи от семейната среда, в която растат. В резултат на борбата срещу детския труд, работещите деца са намалели с почти 80 млн. от 2000 г., когато те са били 246 млн. Конвенциите на МОТ за детския труд са едни от най-разглежданите по целия свят.

За пръв път Световният ден срещу детския труд се отбелязва през 2002 година и има за цел да определи минималната възраст, на която децата могат да започнат работа. Този ден цели да сложи край на експлоатацията на деца, възпрепятстваща тяхното образование и имаща тежки здравословни последици.

За лица, ненавършили 14 години, полагането на труд у нас е забранено. В Кодекса на труда е регламентирано, че „работодателят полага особени грижи за труда на лицата, ненавършили 18 години, като им създава облекчени условия за работа и условия за придобиване на професионална квалификация и за нейното повишаване“. За наемането на работа на непълнолетни се изисква задължително разрешение от регионалната дирекция „Инспекцията по труда“.

Източник: dariknews.bg