Home Новини Образование Библиотека

Библиотека

6809

Още със създаването на читалището в гр. Мездра се обособява библиотека с дарени от будните граждани книги, списания, вестници. Оформя се ежедневно отворена читалня, прави се абонамент, разглеждат се списъци на литература, която настоятелството купува.

Първият библиотекар в Мездра е бил Йордан Георгиев, а след него за библиотеката са се грижели Сайко Нинов, Велчо Николов, Христо поп Андреев и др.

С цел да се подобри работата на библиотеката и да се ползва целодневно от читателите, през 1952 година се назначава първият щатен библиотекар – Минка Начева. През всичките години оттогава до днес в читалищната библиотека са работили десетки библиотекари, които са допринесли с всеотдайния си труд за развитието и обогатяването на библиотечния фонд, за внедряването на нови библиотечни практики и подобрения.

Много поколения – от деца до възрастни, посещават залите на този духовен център, развиват се като личности, овладяват знания и различни професии.

Библиотеката е достъпна, устойчива и динамично отворена за всички граждани институция, която работи по няколко основни програми:

  • Привличане на децата от първи клас чрез уроци и посещения “Запознаване с библиотеката”;
  • Маратон на четене с ученици, литературни творци, с възрастните хора от Дома за стари хора в гр. Мездра,Парад на приказните герои на централния площад „България”;
  • Забавно лято в библиотеката-дейности с учениците през лятната ваканция по отделна програма;
  • Посещения на децата от детските градини и запознаването им с библиотеката;
  • Популяризиране на краеведската сбирка, българскити народни традиции, и историята на родния край;
  • културно-просветни изяви и събития.

Читалищната библиотека обслужва гражданите на община Мездра в разкритите за целта отдели: Детски отдел, Заемна за възрастни, Читалня, отдел Изкуство.

Библиотечният фонд е 49,755 тома, които се предоставят за ползване на всеки гражданин, регистрирал се за читател. В момента се въвежда библиотечен софтуер „Автоматизирана библиотека” на фирма „РС-ТМ” за създаване на електронен каталог и автоматизирано обслужване на читателите.

В читалнята се четат на място абонираните периодични издания. Дневен труд”, ”Държавен вестник”,”Новият пулс”,”Словото”, „Стършел” „Гимназист”, „Нешънъл Джеографик”,”Вестник за семейството”, „Разни приказки за игра”, „Учителско дело”, „Трета възраст”, ”Мездра 21 век” .

Тук се предлагат съвременни информационни услуги: ползване на интернет – в читалнята, на обособените 4 компютърни потребителски места, в създадения информационен център по Проект „Глобални библиотеки” .В читалищната библиотека се формира динамична среда за общуване и творческо развиване на различни таланти, като читатели едновременно получават информация и участват в организираните библиотечни прояви.Работата с деца е основен приоритет при създаване на интерес към четенето. Затова библиотекарите осъществяват специализирани уроци за запознаване с библиотеката. Така най-малките читатели се учат как сами да избират книга, да бъдат по-уверени в търсенето на определена информация, да развиват различни способности като се включват в многобройните и разнообразни арт работилници, четения на книги от изучавани писатели, по определена тема, изработване на картички, мартеници и др. Читалищната библиотека осъществява ползотворни взаимоотношения с училищата на територията на града, което доведе до развиване на нови форми за работа с деца – представяне на презентации по различни теми, празници и исторически събития и годишнини както в библиотеката, така и в класните стаи. Вълнуващи и незабравими остават за децата многобройните прояви през месец април в дните на Маратона на четенето, който се закрива с пищен „Парад на приказните герои”, показани от учениците от ОУ ”Св. Св.Кирил и Методий”, ОУ ”Хр. Ботев” и СОУ ”Ив. Вазов”, литературните четения на детски книги и “Празник на буквите”, които се осъществяват в Детския отдел.Библиотеката е духовен център за срещи и контакти на местните литературни творци. Тук се представят и обсъждат новите им книги, организират се разговори с писатели. Паметни в историята ще останат срещите с Николай Хайтов, Генчо Стоев, Дончо Цончев, Недялко Йорданов, Асен Босев, Цветан Ангелов, Георги Константинов, Надежда Захариева, Евтим Евтимов, Маргарита Петкова, Ваня Петкова, Гинка Билярска, Екатерина Йосифова и много други утвърдени творци.

Читалищната библиотека съхранява и оползотворява различни краеведски издания, които са обособени в краеведска сбирка.

Осъществява се методическа помощ на библиотеките от читалищата по селата на общината.

Развиват се нови форми на обслужване на читателите, налагани от променящата се информационна действителност.

Библиотеката при „НЧ Просвета – 1925” е културният център, задоволяващ потребностите на хората от общуване с хубавата книга и изконните български ценности.

Работно време с читатели:

понеделник – петък
от 08:00 до 12:00
от 14:00 до 18:00

събота – неделя
почивни дни

Адрес:

НЧ „Просвета – 1925”
Градска библиотека

ул. ”Просвета” 2
Мездра 3100

тел./факс.: +359-910-9-30-17

email: lib_mezdra@abv.bg
URL: тук