Home Новини Политика Бюджетът на Мездра за 2018 г. е от 15,000,000 лева

Бюджетът на Мездра за 2018 г. е от 15,000,000 лева

3136

Безплатни детски ясли, подобряване на условията и предоставяните услуги в администрация, учебни и социални заведения и инвестиране в инфраструктурата в гр. Мездра и всяко от прилежащите 27 села. Това е заложено в Бюджет 2018 г. на Община Мездра, който бе одобрен от Общинския съвет на 29.01.2018 г.

Заделени са повече средства за образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт. Община Мездра е първата община в Северозапада, която реши да облекчи младите семейства, като поеме разходите за посещение на детски ясли. По този начин жителите на Общината ще имат по-голям стимул децата им да посещават детски заведения и повече деца ще бъдат обхванати от системата на образованието, въпреки отрицателния демографски прираст в България като цяло.

Със стартови 14,992,146 лв. ще разполага община Мездра за реализирането на основните направления на дейност, изграждане на съвременна инфраструктура и привлекателна жизнена среда. С най-голям дял в приходната част на бюджета са трансферите от централния бюджет 10,371,183 лв. Собствените приходи се предвиждат в размер на 3,684,100 лв.

4,302,000 лв. е общинският дълг, формиран изцяло от задължения, свързани с осъществения през 2015г. проект за воден цикъл на гр. Мездра. 1,461,000 лв. е наложената финансова санкция на общината за допуснати нарушения при проведените обществени поръчки за избор на изпълнител на проекта. Поне още пет години Общината ще плаща непосилни средства за покриване на стари дългове.

Въпреки това Община Мездра започва 2018 г. с „летящ старт“. Благодарение на преходния остатък от 2017 г. в размер на 926,000 лв. в Инвестиционната програма са заложени капиталови разходи в размер на 1,518,000 лв. През годината ще се реализират ремонтни дейности в гр. Мездра и всяко от прилежащите села. Предстои извършване на основни ремонти на ул. “Г. Кирков“, ул. “Индустриална“, ул. “Шипка“, ул. “Дунав“, ул. “П. Яворов“, ул. “Тракия“, ул. “Рила“, ул. “Хр. Ботев“ пред „Хемус М“, ул. “Дърманско шосе“ в гр. Мездра, както и на кръстовище в с. Брусен, ул. “Малчика“ в с. Оселна, ул. “Опълченска“ в с. Лик, ул. “Роза“ в с. Кален, ул. “Кацарска махала“ в с. Люти дол, ул. “Генерал Столетов“ в с. Ослен Криводол и ул. “Васил Коларов“ в с. Царевец, площад в с. Зли дол, пътя Мездра – Брусен.

Ще бъде извършено благоустройство на междублокови пространства в зоната между бл. 5 и бл. 6; бл. “Леденик“ 1, 2, 3 и 4 и кв.5 в гр. Мездра.

Поредна подкрепа ще получи домашния социален патронаж. 8,000 лв. са заложени за закупуване на лекотоварен автомобил и 3,000 лв. за закупуване на газов котел.

5,000 лв. са предвидени за проектиране на многофункционална зала на мястото на бившия Снек бар в сградата на Общината. Тя ще се използва за провеждане на работни срещи, презентации, заседания на Общинския съвет.

10 000лв. са заложени за изработване на проект за укрепване на свлачище в района на с. Люти дол.

Заложени са средства за проектиране на покрит пазар с трафопост, WC и паркинг; площадка-градина за отдих и сцена за обществени мероприятия в с.Оселна; изработка на ПУП – парцеларен план за подпорна стена на пътя за стадион „Локомотив“ в гр. Мездра. 17,280 лв. са заложени за проектиране на открита спортна площадка в с. Боденец и проектиране на стадион в с. Моравица. 15,000 лв. са заложени за разработване на проект „Калето“ – туристически информационен център „Български Северозапад“. Предвижда се закупуването на храсторези, кастрачка и дробилка, която да смила почистваната от пътища и улици дървесина.За реализиране Програмата за качество на атмосферния въздух и достигане на по-приветлив вид на терените е предвидено закупуването на мотометачна машина, пароструйка и изплащане на универсална машина за почистване „Унимог“.

Общо финансовият бонус за читалищата е в размер над 39,000 лв. От тях 20,000 лв. ще бъдат отделени за подпомагане на читалището в с. Зверино за извършване на неотложни ремонти.

С 5,000 лв. Община Мездра ще подпомогне строителството на църква „Св. Николай Чудотворец” в с. Ослен Криводол. Средствата ще бъдат вложени в закупуване на материали.

10,000 лв. от общинският бюджет ще бъдат предоставени като временна възмездна финансова помощ за „Мездра- Автотранспорт 2003″ ЕООД за покриване на задължения към НАП на „Транс Авто 2015″ ЕООД.

Общинската болница МБАЛ – Мездра ще бъде подкрепена финансово с 80,000 лв.

Действията по ограничаване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината ще бъдат обезпечени с 23,124 лв. Целеви средства в размер до 12,000 лв. ще получи сдружението с нестопанска цел „В помощ на животните в Мездра“.

Спортният и културен календар на общината са разширени и обезпечени финансово. Увеличена е субсидията за спортните клубове, детско-юношеския спорт и ОФК „Локомотив“ Мездра. Общата сума е 64,000 лв.

Продължава традицията за подпомагане на родителите на новородени в Общината деца. За тази цел са предвидени 50 000 лв. Еднократната помощ за всяко първо дете е 350 лв.

Бюджетът на Община Мездра за 2018 г. е съчетание от оптимизъм и реализъм, ясно изразена социална насоченост и изключителна по обем и обхват инвестиционна програма.