Home Новини Политика Административен съд – Враца отмени незаконосъобразно решение на Общински съвет-Мездра

Административен съд – Враца отмени незаконосъобразно решение на Общински съвет-Мездра

3372

Незаконосъобразно е решението на Общински съвет – Мездра, с което бе дадено разрешение на „Роял“ ООД, да възложи изготвяне на нов Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване, който да обхване централния пл. “България“ и два прилежащи квартала. Това постанови състав на Административен съд-Враца с председател съдия Севдалина Василева.

Административното дело бе образувано след жалба на кмета на Общината против решение №422/30.11.2017 г. на ОбС-Мездра.

Участващият в производството прокурор от Окръжна прокуратура Враца даде заключение, че е нарушена процедурата, предвидена в ЗУТ относно допускането на изменение на действащ ПУП, което следва да стане чрез искане до кмета на Общината. Прокуратурата пита: кои са заинтересованите страни от подобно решение?

Припомняме, че желанието на „Роял“ ООД да разшири присъствието си на градския площад предизвика бурни дебати на няколко заседания на общинския съвет.

Вратичката, която им отвори Общинският съвет е решението от 30.11.2017 г., позволяващо им да разработят Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на три квартала в гр. Мездра (в два от които „Роял“ ООД няма никаква собственост) бе затворена от Административен съд – Враца с Решение №112 от 22.03.2018 г.